728x90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

광주송정역에서 SRT 타고 서울 출장 다녀왔습니다.

눈부시도록 아름다운 가을 풍경을 마주하지 못하고 내려와 아쉽습니다.

아이폰 11 프로 맥스

2020. 09. 21

counter stats