728x90
반응형

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

제4353주년 개천절 ​ 🇰🇷​

‘우리가 나무라면 뿌리가 있다’​

 

홍익인간(弘益人間)

'널리 세상을 이롭게 한다’​

 

이화세계(理化世界)

‘이치로써 다스린 세계’​

 

아이폰 11 프로 맥스

2021. 10. 03

 

#개천절 #홍익인간 #이화세계 #1003

#아이폰사진 #아이폰 #아이폰11프로맥스

#ShotoniPhone #iPhone11ProMax

반응형
counter stats