728x90
반응형

 

 

 

 

 

장성 백양사로 가을 산행 다녀왔습니다.
장성 백양사 - 약사암 - 백학봉- 상왕봉 - 능선사거리 - 운문암 입구 - 약사암 입구 - 백양사

 

 

장성 백양사 단풍 산행​


아이폰 13 프로맥스​
​2021. 11. 06

 

 

_

 

 

#장성백양사 #백양사 #백양사단풍​
#약사암 #백양사약사암 #쌍계루​
#백양사쌍계루 #쌍계루단풍​
#백양사단풍 #전라남도단풍 #장성단풍​
#단풍맛집 #가을여행 #단풍여행​
#국내여행 #장성여행​
#아이폰사진 #아이폰 #아이폰13프로맥스​
#아이폰13사진 #아이폰13프로맥스사진​
#ShotoniPhone #iPhone13ProMax​

 

 

 

 

 

반응형
counter stats